Om RBS

Hva er RBS?

Rovernes Beredskapsstyrke (RBS) er en beredskapsgruppe som består av rovere fra Agder, men hvor de fleste medlemmene foreløpig kommer fra storKristiansand og omegn.
Alle gutter og jenter blir rovere i en speiderorganisasjon etter at de har fylt 16 år. Alle rovere i Agder har anledning til å melde seg inn i RBS, uansett forbundstilknytning.

RBS er og skal i tillegg være et supplement til de roverlagene våre medlemmer kommer fra.
Pr. i dag består gruppen av over 60 beredskapsklare rovere i hele Agder.

 

Hvorfor RBS?

Ideen til RBS kom etter den store ulykken ved Kristiansand Mek. Verksted (KMV) høsten 1970. Denne gassulykken hvor 12 omkom og 28 ble alvorlig skadet av CO2- utslipp.
Ulykken førte til en gjennomgang av eksisterende beredskapsplaner. Roverne i Kristiansand så også sitt ansvar i saken. Det ble rettet en forespørsel til politiet,
brannvesenet og redningsorganisasjoner. Responsen var enstemmig «Vi trenger alltid mer frivillige hjelp.»

Hva driver RBS med?

Her er opplistet aktiviteter vi er eller har vært med på

 

Ungdomsarbeid (16 – 25/30 år)
Seniorgruppe (25/30 og til døden skiller oss ad)
Sanitetsvakter idrettsarrangementer
Sanitetsvakter UIA
Sanitetsvakter russearrangementer
Sanitetsvakter kommunale arrangementer
Sanitetsvakter private arrangementer
Kurshold skoler
Kurshold barnehager
Kurshold UIA
Kurshold RBG sentralt (tilbud til redningspersonell innenfor vår organisasjon nasjonalt)
Kurshold private
Kurshold Sørlandet Krets
Interne kurs for å kunne øke egen kunnskap, tilpasset de oppdrag vi påtar oss
Del av HRS beredskap i Agder ved katastrofer og ettersøkninger
Del av brannvesenet sin reserveberedskap i Kristiansand
Har assistert Kristiansand kommune, eksempelvis under snøfallet tidligere i år
Assisterer ved sikkerhet (og sanitet) under Thunder Valle dragrace i Valle
Assisterer ved sikkerhet (og sanitet) under andre bilsportarrangementer i Agder
Assisterer ved sikkerhet (og sanitet) under bilsportarrangementer i Danmark
Assisterer ved sikkerhet (og sanitet) under drifting i Sørlandsparken
Del av stab for sikkerhet og sanitet ved arrangementer innenfor NSF
Del av vaktstyrke for sikkerhet og sanitet ved arrangementer innenfor NSF
Del av stab for sikkerhet og sanitet ved arrangementer innefor Sørlandet krets
Del av vaktstyrke for sikkerhet og sanitet ved arrangementer innefor Sørlandet krets
Deltaker i FORF
Deltaker i RBG Norge
Fast ansvarlig for sanitet, parkering og Camping ved Eikerapen Roots Festival
Deltager i og en av drivkreftene bak interim styret for opprettelsen av Frivillighetens Hus
Eier av kurs stedet Solvoll på Flystveit i Åseral kommune
Eier av nødvendig utstyr for å gjennomføre de oppdragene vi påtar oss

 

 

Solvoll

 

Speidernes eget kurs og treningssenter i Åseral
Vårt sted heter Solvoll og ligger ca 90 km nord for Kristiansand.
Det er bilvei helt fram med god parkeringsplass sommer som vinter. Eiendommen er på ca 6 mål.
Det er 36 sengeplasser. Innlagt strøm, kaldt og varmt vann, kjølerom og frys. Et bra kjøkken med 2 komfyrer. 2 vaskerom med 4 vasker på hvert. Spisesal og kjøkken i kjeller. Vaskerom 3 soverom og stue i  1 etg. 4 soverom i 2 etg. 4 brannstiger fra 2 etg. Sentralt brannvarslingsanlegg. I løa er det utedo.

 

RBS kontra RBG
RBS er en del av Rovernes Beredskaps Grupper (RBG) som igjen er en del av Speidernes Fellesforbund.
RBG består i dag av 5 beredskaps styrker/grupper i Norge. Rovere kommer pr. idag fra forskjellige speidergrupper i Tromsø, Kristiansand, Nord Jæren, Bergen, Nedre Buskerud & Follo området.

 

 

Legg inn en kommentar