Forslage 1

Bakgrunn for forslaget:

Krav fra Norges Speiderforbund om at det kun er Speidernes beredskap som kan ha beredskap i navnet.

 

 

 

Forslag:

Foreningens navn endres til RBS Kristiansand

 

 

 

Kommentar:
Dette forslaget er godkjent av Generalsekretær Knut Harald Ulland