Forslag 4

Bakgrunn for forslaget:

RBS Kristiansand er en vanlig speidergruppe og med det trenger man ikke et så stort styre.

Basert på dagens ukjente situasjon foreslås det at styret settes til et minimum. Og at det derfor gis rom for at andre medlemmer eller grupper kan delta på styremøtene etter behov og ønske.

 

 

 

Forslag:

RBS Kristiansand sitt styre består av:

  • Gruppeleder
  • Styremedlem
  • Styremedlem
  • Gruppens 2 representanter til Speidernes Beredskap Agder
  • Regnskapsfører og revisor
  • FORF Agder representant

 

I tillegg kan det utpekes fag gruppeansvarlige etter behov.

 

 

Kommentar: