Forslag 2

 

Bakgrunn for forslaget:

RBS Kristiansand kan ikke opptre som en beredskapsgruppe slik dagens vedtekter er utformet. Derfor må vedtektene reflektere at RBS Kristiansand er en vanlig speidergruppe, men med fokus på beredskapsarbeidet innenfor og utenfor NSF. Dette er et krav fra Norges Speiderforbund og en konsekvens av forbundet sin etablering av Speidernes Beredskap.

 

 

 

Forslag:

Foreningens vedtekter endres slik som vedlagte vedtekts forslag er utformet (RBS Kristiansand vedtekter 2019)

 

 

 

Kommentar:
Dette forslaget om at RBS Kristiansand er en vanlig speidergruppe er godkjent av Generalsekretær Knut Harald Ulland.